Eskimo Tågen

Dato - 25/2-2006
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA NR on, RGB ISO800, 14 minutter total(8 stk 1min og 3 stk 2min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 3.000 Lysår.
Billede - Indeholder objektet NGC2392