Ring tågen.

Dato - 5/5-2007
Kikkert - Takahashi TSA 102N.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Meade 16" LX200 GPS kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 19 minutter(19 stk 1 min).
Seeing - God.
Afstand - ~ 2.300 Lysår.
Billede - Indeholder objektet M57