Ring tågen.

Dato - 18/11-2005
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 20 minutter(2 stk 5min og 1 stk 10min).
Seeing - Dårlig, kraftig måneskin.
Afstand - ~ 2.300 Lysår.
Billede - Indeholder objektet M57