Ring tågen.

Dato - 27/4-2007
Kikkert - 16" LX200 GPS, WO 0.8 reducer.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med William Optics ZenithStar II ED Doublet APO kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 24 minutter(24 stk 1min ).
Seeing - Dårlig, kraftig måneskin.
Afstand - ~ 2.300 Lysår.
Billede - Indeholder objektet M57